Hafan / Home Hafan / Home
Hafan / Home Calendar Newyddion / News Gwybodaeth / Information Cysylltu / Contact

Croeso i wefan Ysgol Ardudwy

Yma cewch wybodaeth am yr ysgol, am wahanol ddigwyddiadau a phrofiadau, ynghyd â medru lawrlwytho dogfennau defnyddiol i ddisgyblion a rhieni.

Welcome to the Ysgol Ardudwy website

Here you can find out about our school, about events and experiences that take place during the school year, as well as being able to download documents that are useful to both pupils and parents.

Darparu cyfleoedd addysg o’r radd flaenaf

a datblygu pob disgybl yn berson cyflawn

Gwaith Cartref / Homework

GWAITH CARTREF YR WYTHNOS HON


THIS WEEK’S HOMEWORK

Newyddion / News Yr Ysgol / The School Calendar Gwybodaeth / Information Cysylltu / Contact


Pwyswch am wybodaeth

Press for information


Pwysig - Profion Darllen a Rhifedd yng Nghymru - gwybodaeth i rieni/gofalwyr blwyddyn 7, 8 a 9Important - Reading and Numeracy Tests in Wales - information for parents/carers Yr 7, 8 and 9