Hafan / Home

Mae gwefan Ysgol Ardudwy wedi symud.

Er mwyn mynd i’r wefan newydd cliciwch yma: www.ysgolardudwy.org

Ysgol Ardudwy’s website has moved.

To go to the new website click here: www.ysgolardudwy.org


Darparu cyfleoedd addysg o’r radd flaenaf

a datblygu pob disgybl yn berson cyflawn